Styrelsen

Styrelsesammansättning i Brf Lövängen 2020

Styrelsesammansättning i  BRF LÖVÄNGEN

org.nr. 769614-1188

Musikvägen 2, 131 41  Nacka


Ledamot                   Jan-Eric Ericsson                       hem          08-86 80 52

(ordförande samt   Musikvägen 1                              mobil        070-278 31 90

ekonomiansvarig)    ericsson.janeric@gmail.com

_____________________________________________________________________

Ledamot                   Dan Hörnberg                             mobil       070-946 49 43

(Vice ordförande)   Musikvägen 3

                                  danhornberg@gmail.com

______________________________________________________________________

Ledamot                   Anna-Lena Hörnkvist       

(sekreterare)           Musikvägen 5                              mobil      070-757 71 28 

                                  hornkvist@outlook.com

_______________________________________________________________________

Ledamot                   Birgitta Lindros                           hem          08-716 34 60    

(ekonomi)                 Musikvägen 4                              mobil       070- 876 38 80

                                  ablind620@gmail.com

______________________________________________________________________

Ledamot                   Britt Åkestedt                              hem          08- 715 4134

(trädgård)                 Musikvägen 5                              mobil       070-347 37 00

                                  b.akestedt@telia.com

______________________________________________________________________

Suppleant                 Birgitta Tronelius                        hem          08-7152759

                                  Musikvägen 1                              mobil       070-6671717

                                  birgitta.tronelius@gmail.com 

______________________________________________________________________

Suppleant                 Erling Carlén                              hem          08-55068930

                                  Musikvägen 3                              mobil       070-4216657

                                  erling.carlen@gmail.com