Överlåtelse av lägenhet

Bifogade formulär hjälper både den som säljer en lägenhet och den som köper lägenheten med att kontrollera att sådant som ska överlämnas finns med vid överlåtelsen och att källare mm tömts på lägenhetsinnehavarens ägodelar.

Avgiften till Fastum för registrering av överlåtelse av lägenhet betalas av köparen.

Vid eventuell andrahandsuthyrning ska styrelsens tillåtelse finnas. 
Följande formulär gäller: